Café på Ulfborg Aktivcenter

Cafe Det Gode Køkken, Ulfborg Aktiv Center

Cafeen er et tilbud til:

Pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister bosiddende i Holstebro Kommune.  Borgere i ældreboliger, som bor på Syd på Ulfborg Aktiv Center.

Åbningstider

Cafeen er åben alle ugens dage i tidsrummet kl. 9:30 -13:30

kl. 9:30 serveres formiddagskaffe med brød
kl. 12:00 serveres dagens middag,   Der serveres 2 retter (hovedret og biret)

Cafeens lokaler

Cafeens lokaler drives af Det Gode Køkken.

Cafeens lokaler er efter aftale med Det Gode Køkken åben for foreninger og pensionist-grupper, der ønsker at afholde møder og arrangementer.

Arrangementer i Cafeens åbningstid

Foreninger kan afholde arrangementer i cafeens lokaler i Cafeens åbningstid, efter forudgående aftale med Det Gode Køkken.

Arrangementet skal kunne gennemføres under hensyntagen til Cafeens faste kunder.

Menuen aftales ud fra Det Gode Køkkens aktuelle menuplaner senest 14 dage før.

Arrangementer i Cafeens lokaler udenfor Cafeens åbningstid

Holder foreninger arrangementer i Cafeens lokaler udenfor cafeens åbningstid, kan der bestilles forplejning fra Det Gode Køkken. Forplejning bestilles senest 14 dage før, og der kan bestilles brød, kage og/eller smørrebrød. Mad og drikkevarer stilles klar på rullebord, mens opdækning, afrydning og generel oprydning sker ved høflig selvbetjening.

Beboere på plejecentret og deres pårørende er velkomne til opholde sig i cafeens lokaler og evt. medbringe eget brød og kaffe. Dette foregår ved høflig selvbetjening og oprydning.

Cafeens lokaler kan ikke udlånes/lejes til private fester.

 

Café