Købmandsvarer

Du kan få leveret købmandsvarer fra Det Gode Køkken, hvis du opfylder Holstebro Kommunes visitationskriterier.

Du kan kontakte visitationen på tlf. 9611 4950 hverdage kl. 8.30-9.30.

Du kan bestille købamndsvarer fra købmanden gennem Det Gode Køkken.

Vi tilbyder dig en leveringsdag. Du ringer til os dagen før inden klokken 12:00 og bestiller de varer du har brug for.

Vores chauffør kommer så med varerne på aftalte leveringsdag.

Du kan læse mere om købmandsordringen her

Bestilling

Her kan du logge ind og bestille købmandsvarer.
 

Login til bestilling

 

Vejledning til bestilling af købmandsvarer 

billede